Jak utylizować zużyte tonery?

Jak utylizować zużyte tonery?

Statystyki nie są zbyt dokładne, jednak szukając w sieci możemy znaleźć, że naszym kraju rocznie sprzedaje się od 100 do 200 milionów tonerów. Do utylizacji tonerów trafia według różnych szacunków około połowa z nich. Co więc dzieje się z pozostałymi?

Po co komu utylizacja tonerów?

Wszystkie zużyte tonery należy poddać utylizacji lub recyklingowi. Nie można ich bowiem wyrzucić na standardowe wysypisko śmieci, gdyż mogą zawierać w sobie pozostałości niebezpiecznych substancji, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka, a także dla środowiska naturalnego. Niestety, zwykle trafiają na śmietnik, co odbija się negatywnie nie tylko na środowisku naturalnym, ale i również naszym zdrowiu. Wewnątrz zużytego tonera znajdują się takie substancje jak polimery czy związki chelatowe. Nie są one zbyt przyjazne dla naszego otoczenia i mogą spowodować jego skażenie. Również plastikowe opakowanie tonera, pozostawione same sobie może rozkładać się przez wiele lat, zatruwając wodę i glebę. Właściwe zarządzanie odpadami takimi jak tonery i tusze jest zatem istotne. I to na tyle, że ustawodawca zobowiązał się do stworzenia prawnego obowiązku utylizacji tonerów i tuszy dla wszystkich podmiotów gospodarczych, korzystających z różnych typów drukarek i urządzeń drukujących. Dlatego też tak ważne jest, aby wszystkie zużyte tonery przekazywać do recyklingu lub utylizacji i wyrzucać lub oddawać je w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach.

Utylizacja tonerów do drukarek i do zamienników – jak przebiega?

O tym jak przebiega taki proces możecie przekonać się na powyższym filmie video:

 1. Utylizacja tonerów odbywa się w specjalnie przeznaczonych do tego przedsiębiorstwach, które zajmują się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po dostarczeniu zużytych tonerów do firmy najpierw odbywa się ich sortowanie.
 2. Po posortowaniu według rodzajów tonery transportowane są na linię do przetwarzania kaset tonerowych. W hali muszą być zachowane specjalne warunki bezpieczeństwa. Pracownik umieszcza tonery na linii, gdzie kasety poddawane są procesowi rozdrobnienia oraz usunięcia proszku drukującego. Jak każdy pył ma właściwości łatwopalne oraz wybuchowe, stąd należy się z nim obchodzić wyjątkowo ostrożnie. Etap ten polega na wstępnym rozdrobnieniu, następnie materiał trafia na urządzenia separujące, gdzie usunięty zostaje proszek. Po neutralizacji jest on zbierany przenośnikami do worka. Co ciekawe, może on zostać użyty między innymi jako dodatek do asfaltu.
 3. Pozostałości taśmociągiem trafiają na drugi młyn: tutaj są przemielane jeszcze raz na jeszcze mniejszą frakcję i kolejnym taśmociągiem wędrują do separatora, który oddziela tworzywo sztuczne, gumę oraz metale.
 4. Rozdrobnione tworzywo sztuczne poddawane procesowi flotacji. Cóż to takiego? Za pomocą cieczy o różnej gęstości, wykorzystującą tzw. różnice gęstości cieczy, separowane są frakcje materiałowe, tworzywa akrylonitrobutenu (akrylonitrylu, butadienu i styrenu), polistyrenu, polipropylenu oraz polietylenu oraz tzw. frakcja ciężka, w której znajdują się m.in. pozostałości metali.
 5. Reszta materiałów trafia na kolejne linie separacyjne, gdzie oczyszczane są frakcje z pozostałości drewna i gumy. Końcowy produkt trafia do silosów mieszających, gdzie jak w przypadku gotowania zupy dodawane są różnego rodzaju dodatki, aby poprawić właściwości mechaniczne tworzyw.
 6. Teraz można już rozpocząć produkcję regranulatu wybranego tworzywa sztucznego: ABS lub PS. Tworzywo w postaci płatków jest dozowane z silosów na linię. Dodaje się do niego odpowiedni barwnik, aby uzyskać zakładany kolor. Po wymieszaniu wędrują do ekstrudera.
 7. Wewnątrz urządzenia surowiec jest na gorąco uplastyczniany i powtórnie mieszany. Filtr laserowy zatrzymuje ostatnie zanieczyszczenia, a płatki trafiają do granulatora, gdzie cięte są na drobne fragmenty. Te miesza się z wodą, która je schładza, i przekazuje do wirówki. Tu odprowadzana jest woda i uzyskujemy gotowy regranulat.
 8. Badania jakości – następnie wytworzony materiał trafia do specjalistycznego laboratorium, gdzie badane są jego właściwości fizyczne (np. wytrzymałość, plastyczność) oraz chemiczne (zachowanie w zetknięciu z innymi substancjami). Wszystko po to, aby na rynek mógł trafić już końcowy produkt – gotowy do użycia w produkcji nowych kaset tonerowych.

Ile kosztuje utylizacja tonerów?

Cena utylizacji tonerów zależy od wielu czynników:

 • ilości materiału jaki chcemy przekazać do utylizacji (często przy większych ilościach jest ona znacznie niższa),
 • jakości i kompletności (czy jest to cały toner, czy może tylko sama plastikowa kaseta) oraz
 • od wybranej firmy (każda firma ma różne cenniki). Warto jednak pamiętać, że do kosztów utylizacji trzeba uwzględnić także koszty specjalistycznego transportu. Są one zazwyczaj wyższe niż tradycyjny kurier.

Odpowiednia utylizacja zużytych tonerów jest gwarancję tego, że do otaczającego środowiska nie przedostają się trujące substancje, nie powstają ogromne ilości śmieć w postaci zużytego tworzywa sztucznego oraz, że odzyskiwane są materiały do powtórnej produkcji, co znacznie przyczynia się do ochronę naszego środowiska naturalnego.

Dowiedz się więcej: