Gdzie wyrzucić zużyty toner do drukarki, czyli czy zużyte tonery to elektrośmieci?

Gdzie wyrzucić zużyty toner do drukarki, czyli czy zużyte tonery to elektrośmieci?

Toner jest nieodzownym elementem każdej drukarki laserowej. Popsute czy uszkodzone drukarki to tak zwane elektrośmieci, czy w takim razie o samym zużytym tonerze też tak możemy powiedzieć? I gdzie można wyrzucić toner z drukarki? Aby odpowiedzieć sobie na te pytania musimy najpierw zrozumieć czym są elektrośmieci i jak klasyfikowane są zużyte tonery.

A więc – czym są elektrośmieci?

Elektrośmieci fachowo zwane są ZSEiE. Pod pojęciem ZSEiE ukrywa się Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny. Są to więc zużyte lodówki, pralki, telefony, świetlówki, żarówki, telewizory, żelazka, telefony, wiertarki i inne komponenty, które zasilane są za pośrednictwem prądu elektrycznego bądź baterii. Często nazywane też „elektrośmieciami”. Warto tutaj pamiętać jednak o tym, że nieprzydatny już sprzęt elektryczny i elektroniczny ma w swoim składzie niebezpieczne i trujące związki takie jak rtęć, ołów, chrom, kadm czy nikiel. Komponenty te bardzo łatwo przenikają do gleby i przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Może to być bardzo szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Dlatego tak ważnym jest, aby poddawać je odpowiednim procesom przetwarzania i odzyskiwania.

Czy zużyte tonery klasyfikowane są jako elektrośmieci?

Odpowiedź jest jednoznaczna – zdecydowanie tak. Ustawa z 11.09.2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) – dalej u.z.s.e.e.) mówi, że tonery uznawane są za sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zatem zużyte tonery powinny być klasyfikowane pod kodami odpadów odpowiednimi dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli 16 02 14.

Czyli w końcu… gdzie wyrzucić zużyty toner?

Elektrośmieci (a tym samym zużyte tonery) można bezpłatnie oddać w punktach zbierania bądź w przypadku dużego sprzętu skorzystać z usługi odbioru z domu. Istnieje również możliwość oddania ich w ramach punktów mobilnych i cyklicznych akcji zbierania sprzętu organizowanych na terenie gmin oraz w sklepach oferujących sprzęt elektryczny i elektroniczny, które mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju. Dodatkowo, sklepy o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m/kw mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia drobnego sprzętu bez konieczności nabycia nowego sprzętu. Nie wolno zapominać, także o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Godziny otwarcia lokalnego PSZOK-u można sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy. Pamiętajmy również o wyspecjalizowanych w tym sektorze firmach, których liderem w zakresie elektrorecyklingu tonerów jest spółka Recykling Tonerów sp. z o.o.

Zamiast “gdzie wyrzucić toner” powinniśmy spytać – co daje odpowiednie przetwarzanie i odzysk z ZSEiE?

Lista zalet jest długa, ale skrótowo przedstawia się ona następująco:

  1. tańsze źródło pozyskania surowców;
  2. dla niektórych pierwiastków niedługo to będzie także jedynie źródło pozyskania surowców;
  3. może uniezależnić, niektóre rejony świata/kraje od pozyskiwania danego surowca z innego kraju (częste przerwy w łańcuchach logistycznych);
  4. znacznie korzyści środowiskowe, zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego, a także poprzez elektrorecykling zmniejszenie ilości zużytych sprzętów, które pozostają w naszym otoczeniu.

Ze względu na możliwość zanieczyszczenia środowiska tak ważne jest, aby elektrośmieci były poddane odpowiedniemu procesowi zbierania, przetwarzania, a następnie odzyskiwania. To właśnie nazywamy elektrorecyklingiem. Wszystkie odzyskanie materiały poddaje się dalszej obróbce – np. metale wysyła się do hut, tworzywa sztuczne, które można poddać recyklingowi z kolei zamienia się w re-granulat, który można ponownie wykorzystać w produkcji, co jest świetnym rozwiązaniem, jeśli dobro nas i naszej planety leży nam na sercu.

Dowiedz się więcej: